รับสมัครงาน Project Sale

รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง : Project Sale

ทำหน้าที่ : ติดต่อหน่วยงานราชการ เพื่อสร้าง Project และวางงบประมาณ

คุณสมบัติเบื้องต้น : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

  • มีสัญชาติไทย
  • มีประสบการณ์ขาย หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ (ไม่ต่ำกว่า 2 ปี)
  • มีความรู้ในสินค้า IT
  • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  • มีความกระตือรือร้น
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอได้

สนใจติดต่อ

02-457-1001 หรือ 095-592-4936 (คุณแทน)

Scroll to top