ใช้ในสถานพยาบาล

ตัวเครื่องมีส่วนผสมของสาร Anti-Microbial ซึงเป็น ผลิตภัณฑ์ต้านจุลชีพฆ่าหรือชะลอการแพร่กระจายของจุลชีพจุลชีพประกอบด้วยแบคทีเรียโปรโตซัวและเชื้อรา

แสดง 4 รายการ

Scroll to top